Jelenlegi hely

2018.09.02. - Családi nap - Hunyadi

Kedves Szülők és Kollégisták!

A Ginop 6.2.3.-17-2017-00011 azonosítószámú, „Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében, 2018. szeptember 2-án valósítottuk meg Családi nap rendezvényünket. Az eseményen kollégiumunk tanulói, szülők és pedagógusok egy nagyon tartalmas, reményeink szerint hagyományteremtő napon vehettek részt.

A program jó alkalmat biztosított arra, hogy összetartó közösséggé kovácsolja a résztvevőket. A diákotthonok esetében elsősorban ez az egyetlen olyan nap – amikor beköltözésre érkező szülők a legnagyobb számban vannak jelen. Annak ellenére, hogy az iskolákban a tanév során többször is sor kerül fogadóra, szülői értekezlet, vagy nyílt nap megtartására a nagy távolságok miatt, ekkor van leginkább lehetőség a közös gondolkodásra, ismerkedésre.

Nagy izgalommal vártuk az érkező tanulókat szülőket, az új megszépült aulánkban.

A tanulókkal szülőkkel együtt a Díszteremben vette kezdeté a családi napunk, ahol bemutatkoztak az intézményünk dolgozói, illetve az itt folyó munkát segítő munkatársak.

A sort az intézmény vezetője rövid bemutatkozással kezdte, majd prezentáció vetítésével kezdte. Kiemelte az évek alatt történt változásokat és kitért a fejlesztések új irányára. Elsősorban a pályázatnak köszönhető pozitív változásokra: épületfelújítás, érkező új bútorzat, megvalósításra váró közösségi programok.

Ezt követően az intézményhez kapcsolódó, a kollégisták mindennapjait segítő kollégák mutatkozta be. Elsőként a Gáspár András Szakgimnázium és Szakközépiskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, Gudricza Csilla mutatkozott be.

Röviden ismertette feladatait, amely több részből áll. Egyrészt kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, a kollégiumunk esetében Giricz László nevelőtanárral. Másrészt a kollégisták intézményivel, továbbá a hozzá kapcsolódó hatóságokkal. Célja mind a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, mind pedig a megszüntetése. Elmondta, hogy külön tájékoztatja a diákokat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá. Az előadása végén egy égő gyertyát pohárral takart le. A pohárban lévő oxigén az emberek közötti rosszindulatot, dühöt jelképezte.

„Feladatunk, hogy diákotthonban élők között harmóniát teremtsünk. Ahogyan a pohár alatt lévő gyertya oxigén hiányában elalszik, úgy tartsuk távol a diákok közötti gyűlöletet, oltsuk ki a tanulók közötti feszültséget, szembenállást! Termesünk harmóniát, szeretettel teli légkört az itt lakó, tanulók diákok számára.”

Az előadót szintén a fenti iskolában dolgozó pszichológus Tóth Zsuzsanna követte. Beszédében kitért a tanulók új élethelyzetéről, az ehhez kapcsolódó szorongásról, az énkép fejlődéséről a középiskola alatt.

A pszichológus után az iskolai védőnő, Dobsa Diána következett. Rövid beszédében elmondta, hogy hol található meg az intézményben és mely napokon fog délutáni foglalkozás keretében a kollégistákkal együtt dolgozni. Kiemelte, hogy nyugodtan forduljanak hozzá a diákok, akik számára egyénre szabottan is szíves nyújt felvilágosítást az őket érdeklő témában. Ezt követően kiemelte a kollégiumban működő Életmód kör munkáját, ahol bevásárlástól, az egyszerű étkek elkészítésén át, a kalóriatáblázat és az izomnövelő szerek tulajdonságainak ismertetésén át fórumokat a tanulóknak.

A védőnő az intézményi bűnmegelőzési tanácsadó követte. A bűnmegelőzési programok oktatását végző rendőr, Borsodi György az alábbiakat emelte ki. Feladata során folyamatos kapcsolatot tart a köznevelési intézményekkel, a nevelőtestületek és szülők munkaközösségének képviselőivel.
Elsődlegesen a felvilágosító munkában vesz részt és észrevételeivel, javaslataival a bűnmegelőzési programok továbbfejlesztését kívánja elősegíteni.

A sort a pályaorientációt segítő kolléga Pósfay Balázs folytatta. kiemelte, hogy milyen fontos a nevelőtanári munka, amely során a szülőkhöz hasonlóan segíteni, támogatni kell a diákok megfelelő szakmaválasztását. Számos név nélküli példával és volt tanítványainak leveleiből származó idézetekkel zárta mondandóját.

A sort az étkezési ügyintéző Gönczi Orsolya zárta, aki elmondta milyen módon van lehetőség étkezést rendelni és lemondani a tanulóknak. Kitért a különböző érzékenységgel rendelkezők lehetőségeire, illetve az aktualitásokra.

A nap folytatásaként az igazgató az intézmény tanulót és a megjelent vendégeket végig kalauzolta az épületben. Megmutatta az új aulát, amely reményei szerint egy valódi működő új közösségi térnek ad helyet. Ezt követően a földszinten lévő felújított szociális helyiséget és az új foglalkoztató termeket mutatta be. Az elmúlt években hol raktárként, hol pedig a közeli iskola termeként működő helyiségből sikerült kondicionáló termet kialakítani, amely már régi vágya volta a kollégistáknak. A sok esetben hátrányos helyzetű fiatalok itt térítés nékül saját közösségükben sportolhatnak, pedagógus segítségével fejleszthetik izomzatukat és általa önbizalmukat.

A konditeremmel szemben sikerült a korábban kisméretű művészeti foglalkoztatót kibővíteni, amely délelőtt az iskolában tanulók szabadkézi rajztermeként, délután pedig a kollégisták alkotóműhelyévé válik a jövőben.

A többcélú teremben lehetőség nyílik a tanulók kerámiafoglalkozásának megtartására éppúgy, mint a kollégiumi dekoráció, vagy akár a Halloween-i töklámpások, Karácsonyi díszek elkészítésre.

Ezt követően a szülők és a diákok az orvosi szobát kereték fel ahol a védőnő mutatta be kis „birodalmát.”
Az elsősorban pályaalkalmassági vizsgálatoknak teret adó helyiségben sokan próbálták ki a vízustáblát, mérették meg vérnyomásukat, testsúlyukat.

A földszint után az első emeleten a szülők bepakoltak a tanulók hálószobáiba és megtekintették a 9-es részére kialakított kiskonyhát, amely ettől az évtől igyekszik elősegíteni kényelmüket, továbbá az életmódkör munkáját.

Végzetül közösen tekintették meg az a 10-fős foglalkoztató helyiséget, amely a korrepetálások helyszínév válik az elkövetkezendőkben.

A kötetlen beszélgetés során a kilencedikes szülők közül három új fő került a Szülői munkaközösség vezetőségébe. Reméljük, hogy lendületük tenni akarásuk nagy segítségünkre szolgál az elkövetkezendőkben.

A nap végére jóleső egészséges fáradtságot érezve keresték fel az új és régi kollégisták szobáikat és készülődtek a másnapi tanításra.

Úgy gondolom, hogy rendezvényünk elérte célját, hiszen a községünkben élő családok: gyerekek egyaránt megtapasztalhatták, milyen is egy valódi közösség tagjának lenni.

Úgy érezzük, a kollégiumban tanuló minden korosztálynak igyekeztünk érdekes, értékes és hasznos programokat kínálnunk a fiatalok számára.

Elérhetőségek

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kollégiuma

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.

Tel.: +36 (76) 480 744

E-mail: kollegium@kecskemetiszc.hu