Jelenlegi hely

Jelentkezés a kollégiumba

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52§ (1) alapján „A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését.”

A kollégiumi felvétel – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – egy tanévre szól. (Nkt. 52. § (4)). Az önálló kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója, a nem önálló kollégiumba való felvételről pedig a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt. (Nkt 52. § (2))

A kollégiumi felvételüket újból, folytatólagosan kérő diákok jelentkezésének határideje: adott tanítási év május 31. A felvételi kérelem elbírálását követően, a döntésről a tanítási év végéig, legkésőbb július 7-ig, értesítjük a kérelmezőket.

A kollégiumba új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk. Jelentkezni a kollégium honlapján található képzési formának megfelelő jelentkezési lap kitöltésével és annak postán vagy elektronikusan a kollegium@kecskemetiszc.hu email címre történő eljuttatásával lehet.

A középiskolai beiratkozásokon a kollégium képviselője is jelen van, így lehetőség van a kollégiumi jelentkezés elintézésére is.

A felvétel a következő általános szempontokon alapul:

 • lakóhely távolsága, közlekedési feltételek,
 • Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló diák,
 • az előző tanév kollégiumi elhelyezései,
 • szülők, tanulók elhelyezési igénye.

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet 36. § (1a) értelmében „A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.”

A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92. §-ában foglaltak az irányadók.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya (határon túli diákok esetében érvényes, Magyarországon tartózkodásra jogosító okirat)
 • TAJ-kártya (a határon túliak számára is nélkülözhetetlen)
 • Oktatási azonosító
 • orvosi igazolás a családorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszer-érzékenysége stb.)
 • iskolalátogatási igazolás

Jelentkezéssel kapcsolatban információt vagy segítséget a következő telefonszámokon kérhetnek:

 • Hunyadi János tér 4. telephely vonatkozásában: 06 (76) 480 - 744 (csak fiúk elhelyezése biztosítható)

vagy a kollegium@kecskemetiszc.hu e-mail címen.

A dokumentum Adobe Reader program segítségével számítógépen is kitölthető. A program letölthető innen.

Elérhetőségek

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kollégiuma

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.

Tel.: +36 (76) 480 744

E-mail: kollegium@kecskemetiszc.hu