Jelenlegi hely

Jelentkezés a kollégiumba

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52. § (1) alapján „A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését.”

A kollégiumi felvétel – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – egy tanévre szól. (Nkt. 52. § (4)). Az önálló kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója, a nem önálló kollégiumba való felvételről pedig a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt. (Nkt 52. § (2))

A kollégiumi felvételüket újból, folytatólagosan kérő diákok jelentkezésének határideje: adott tanítási év május 31. A felvételi kérelmek elbírálása minden tanév legkésőbb június 30-ig, melyről írásban elektronikusan vagy postai úton értesítjük a jelentkezőket.

A kollégiumba új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk. Jelentkezni a kollégium honlapján található képzési formának megfelelő jelentkezési lap kitöltésével és annak postán vagy elektronikusan a kollegium@kecskemetiszc.hu vagy közvetlenül a telephelyek vezetői számára történő email eljuttatásával lehet:

Hunyadi János tér 04. szám alatti telephely esetében lassu.gabor@kecskemetiszc.hu

a Nyíri út 73. szám alatti telephely esetében a huszka.klara@kecskemetiszc.hu

a Nyíri út 32. szám alatti telephely esetében a gyurisne.gabriella@kecskemetiszc.hu

A középiskolai beiratkozásokon a kollégium képviselői is jelen vannak, ekkor is van lehetőség a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézésére .

A felvétel a következő általános szempontokon alapul:

 • a jelentkező a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben tanul és tankötelezett
 • a jelentkező a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben tanul és az első szakképzettségét szerzi
 • a jelentkező a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben tanul és a második szakképzettségét szerzi
 • a jelentkező nem a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben tanul, de tanköteles
 • további elbírálási szempont: a jelentkező lakhelye és a kollégium között közlekedési feltételek, adottságok.

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet 36. § (1a) értelmében „A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.”

A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92. §-ában foglaltak az irányadók.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya (határon túli diákok esetében érvényes, Magyarországon tartózkodásra jogosító okirat)
 • TAJ-kártya (a határon túliak számára is nélkülözhetetlen)
 • Oktatási azonosító
 • orvosi igazolás a családorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszer-érzékenysége stb.)
 • iskolalátogatási igazolás

Jelentkezéssel kapcsolatban információt vagy segítséget az egyes telephelyeken telefonon is kérhetnek.

A Hunyadi tér 04. szám alatti telephely 06/76-480-744

A Nyíri út 73. szám alatt lévő telephely 06/76-492-104 117-es mellék

A Nyíri út 32. szám alatt lévő telephely 06/76-509-344/107-es mellék

Elérhetőségek

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kollégiuma

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.

Tel.: +36 (76) 480 744

E-mail: kollegium@kecskemetiszc.hu